NGR:s representantskap 2018 på Island

Kallelse till NGRs Representantskapsmöte 2018
NGRs styrelse kallar här med till representantskapsmöte i Reykjavik, lördag 3:e februari 2018 klockan 09:00 på IOGT húsið, adress: Víkurhvarfi 1, 203 Kópavogur.

I anslutning till representantskapet så genomför vi en samling med seminarium, föreläsningar och en utflykt på Island. Samlingen börjar torsdag 1:a februari klockan 16:00 och avslutas med middag och fest lördag 3:e februari. Vi rekommenderar att du reser till Island på förmiddagen på torsdagen och reser hem med flygen som går runt midnatt, sent på lördagskvällen. Lokalen ligger några kilometer utanför Reykjavik. Vi ordnar med transport för alla varje dag mellan hotellet och lokalen.

Deltagaravgiften är 2000 svenska kronor. Då ingår mat, aktiviteter och två nätters boende i dubbelrum. För boende i enkelrum tillkommer en kostnad på 1000 svenska kronor. Varje organisation betalar själv för sin resa till och från Island.

Motioner till årsmötet ska skickas till oskar@iogt.se senast måndag 4:e december 2017.

För att veta vilka som kommer så vill vi att ni anmäler er via formuläret nedan,  senast måndag 18:e december.

Ur stadgarna:
§ 3
Nordiska Godtemplarrådets Representantskap sammanträder till ordinarie möte minst vart tredje år.

Extra möte kan inkallas därest minst 1/3 av rådets styrelse så begär eller om minst fem (5) av de anslutna organisationerna så begär.

I Representantskapsmötet äger varje ansluten organisation rätt att representera med ett (1) ombud om organisationen har upp till 2.000 medlemmar, 2.001-10.000 medlemmar två (2) ombud. Organisationer med fler medlemmar än 10.000 har rätt till ytterligare ett (1) ombud för varje påbörjat 10.000-tal medlemmar. Internationella IOGT äger rätt att låta sig representeras vid Representantskapsmötet.

 

NGR:s aktiviteter 2017 och 2018

Vi vill passa på att informera våra medlemsorganisationer om vad som är på gång inom NGR det kommande året. Aktiviteter som ni redan nu kan lägga in i era kalendrar. Mer detaljerad information kommer längre fram.

NGR:samling på Tollare folkhögskola 10-12 november 2017.
I samarbete med IOGT-NTO:s verksamhetsforum genomför vi en nordisk samling. NGR:s medlemsorganisationer startar denna helg med en förträff på eftermiddagen den 10 november. Under kvällen ansluter vi som deltagare på IOGT-NTO:s verksamhetsforum. Under denna helg kommer en lång rad olika verksamheter och metoder att presenteras. Arrangemanget riktar sig till alla medlemmar inom NGR..

Representantskap 2018
Vårt årsmöte 2018 kommer äga rum på Island 1-4 februari. Representantskapsmötet genomförs i IOGT Islands nya lokaler i Reykjavik. Arrangemanget riktar sig främst till medlemsorganisationernas förtroendevalda och ledande tjänstemän. För er planering kan ni räkna med att det behövs ungefär tre övernattningar.

Ett av ärendena under representantskapet kommer vara att välja in nya medlemmar i NGR. Nordisk Godtemplar ungdom, NordGU har tagit beslut om att lägga ner sin verksamhet. Något vi beklagar men har full förståelse för. Detta har medfört att NordGU ställt frågan till oss om att istället söka medlemskap i NGR. Vårt arbetsutskott har behandlat frågan och ställt sig positiva vilket innebär att NGR:s AU föreslår att de organisationer i NordGU som så vill, väljs in som medlemmar i NGR. Tanken är att detta genomförs i början av årsmötet på Island och att de efter valet får demokratiska rättigheter för att på lika villkor delta under resten av årsmötet.

Nordiska nykterhetsakademin
NGR:s AU har påbörjat planering och förberedelse för att genomföra en ny upplaga av Nordiska Nykterhetsakademin. Under fyra långhelger får nuvarande och framtida ledare i nordiska nykterhetsorganisationer möjligheten att lära sig mer om ledarskap, ideologi och verksamhet. Preliminärt genomförs första kurstillfället april 2018. Börja redan nu fundera vilka från er organisation som ni anser är lämpliga kandidater.

Vi hoppas att detta är aktiviteter som kommer tilltala er organisation och att ni redan nu börjar planera för vilka deltagare ni ser från era respektive organisationer.

Längre fram kommer ni att få ta del av mer detaljerad information kring dessa aktiviteter.

Välkommen på NGR samling om mångfald och integration 3-5 februari, 2017

Anmälan längst ner på denna sida

Nordiska Godtemplarrådet bjuder in till en samling om mångfald och integration i form av en nordenkryssning 3-5 februari. De nordiska länder har länge haft invånare med olika bakgrund och etnicitet. Under 2015 kom extra många personer till flera av våra länder. Föreningslivet har en viktig uppgift i att fånga upp våra nya nordiska invånare. Vi inom nykterhetsrörelsen har extra stora möjligheter då många nya ínvånare delar vår syn på alkohol. Under samlingen kommer vi ha tid att tillsammans diskutera hur arbetet med att nå nya målgrupper kan se ut i de nordiska länderna. Vi får lyssna till goda exempel på hur nykerhetsrörelsen har arbetat med att nå nya målgrupper i Norge och Sverige. Nedan är två urval från programmet.

Medmänklighet och integration i Östergötland
13840623_10155241652440200_1064373457_o

Barbara ”Barbie” Wennerstrand

Barbara ”Barbie” Wennerstrand presenterar praktiska exempel på hur IOGT-NTO bedriver ett  medmänskligt stöd för nyanlända flyktingar. Hon visar också hur de insatserna har skapat en plattform för integration och en medveten kamp mot utanförskap i och utanför organisationen. Barbara ”Barbie” Wennerstrand är ideellt verksamhetsansvarig för IOGT-NTO:s kamratstöd i Norrköping.

Intro – rusforebygging i et flerkulturelt perspektiv
14233186_10157499274150571_5502937552112130990_n

Mirjeta Emini

Mirjeta Emini, regionkonsulent i IOGT Region Öst-Norge og prosjektleder for Intro, har i tre år nå jobbet med å snakke om rusforebygging inn mot minoritetsmiljøer. Vi vet at alkohol kan vare et hinder for integrering, samtidig som innvandrere fra ikke-vestlige land drikker mindre enn vestlige. Dette kan by på utfordringer i dagliglivet, enten det handler om jobbsituasjon, sosiale eventer eller barneoppdragelse. God forebygging er god integrering, og god integrering er god forebygging. Mirjeta vil fortelle om hvordan prosjektet ble til, hvordan det jobbes i dag, og hvilke erfaringer som er gjort hittil.

Praktiskt

Samlingen äger rum på båten DFDS Seaways. Vi avgår från Köpenhamn klockan 16:30 på fredagen och är tillbaka i Köpenhamn på söndagen klockan 09:30. Under lördagen är vi i Oslo där vi lär oss mer om hur IOGT Norge arbetar med integration, går en visning av Nobels Fredscenter och får lite fritid i Oslo.

Deltagaravgiften är 1000 kr. Var och en betalar själv för sin resa till och från Köpenhamn. I avgiften ingår boende i dubbelrum på båten, mat på båten och i Oslo samt alla aktiviteter. Boka din resa med god marginal då båten inte kan vänta ifall någon blir försenad.

 

Sista anmälningsdag har redan varit.

Välkommen på NGR event om socialt arbete!

Nordiska Godtemplarrådet bjuder in till ett event om nykterhetsrörelsens sociala verksamhet i norden. Eventet äger rum på hotell CABINN Metro nära Örestad station i Köpenhamn. Vi börjar fredag 27:e maj klockan 15:00 och håller på till söndag 29:e maj klockan 14:00.

  • Björn Lanefelt från Wendelsbergs Folkhögskola föreläser om arbetet med barn i missbruksmiljö och medberoende.
  • Erfarenhetsutbyte där de nordiska länderna berättar om och diskuterar sina olika sociala verksamheter.
  • Föreläsning om sociala företag.
  • Guidad tur på Christiania.
  • Spännande kulturarrangemang på lördagskvällen

Priset är 500 kr inklusive mat och boende under eventet. Du eller din organisation betalar för resan till och från Köpenhamn.

Använd formuläret nedan för att anmäla dig! Anmälan senast 14:e maj.

EU-domstolen: Finland får förbjuda distansförsäljning av alkohol

Enligt EU-domstolen står bestämmelsen om distansförsäljning av alkoholdrycker i 8 § i alkohollagen inte i strid med EU-rätten. Det betyder att distansförsäljningen av alkohol till Finland helt kan förbjudas. Domstolen gav sitt förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt. Läs mer här…

Gränslös nykterhet

Goda nyheter!

NGR har beviljats medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden för genomförande av projekt Gränslös nykterhet. Kortfattat kan man säga att projektet syftar till att utveckla den lokala verksamheten inom de nordiska nykterhetsorganisationerna. Det syftar naturligtvis också till att stärka banden och utveckla samverkan mellan NGRs medlemsorganisationer.

Konkret genomför vi fyra utbildningar under 2015/2016 inom fyra olika områden. Varje utbildning pågår under åtta veckor och är indelad i tre delar.

1. Kursen startar med att gruppen möts på ett antal interaktiva möten och uppgifter på internet under tre veckor.

2. Gruppen möts någonstans i Norden under fyra dagar för att utbyta erfarenheter, fördjupa sig i temat, inspirera varandra och planera för hur man kan implementera temat i konkret verksamhet på hemorten.

3.  Gruppen möts under fyra veckor för fortsatt erfarenhetsutbyte och planering av verksamheten på hemmaplan. Här planerar vi också för olika möjligheter att fortsätta samarbetet och utvecklingen av vårt gemensamma intresseområde.

Vad skall då kurserna handla om?
Det är inte helt bestämt men det skall vara intresseområden som kan omsättas i konkret lokal verksamhet och vara till glädje för en bredare publik. Ett sådant är dans…

Därför kommer den första kursen som genomförs under våren 2015 att handla just om Dansen som verksamhetsmetod i det lokala utvecklingsarbetet. Dans som idé!

Så, till första kursen söker vi nu 2-3 personer från varje nordiskt land som vill sätta av en del av sin tid till utveckla dansverksamheten inom nykterhetsrörelsen. Helst har du egen erfarenhet av att driva dansverksamhet och vill dela med dig av dina erfarenheter till andra. Det handlar mer om förmågan att organisera verksamhet än om att vara en danstalang. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra…

Mer information kommer men om vi redan nu väckt ditt intresse så kontaktar du Sören Eriksson soren.eriksson@wendelsberg.se eller +46733144924 för mer information.

…………………………………………………………………..

Andra teman som diskuteras är t ex…

  • Sång och musik med idé – hösten 2015
  • Framtidsverkstad
  • Ideologisk verkstad