Välkommen på NGR event om socialt arbete!

Nordiska Godtemplarrådet bjuder in till ett event om nykterhetsrörelsens sociala verksamhet i norden. Eventet äger rum på hotell CABINN Metro nära Ørestad station i Köpenhamn. Vi börjar fredag 27:e maj klockan 15:00 och håller på till söndag 29:e maj klockan 14:00.

  • Björn Lanefelt från Wendelsbergs Folkhögskola föreläser om arbetet med barn i missbruksmiljö och medberoende.
  • Erfarenhetsutbyte där de nordiska länderna berättar om och diskuterar sina olika sociala verksamheter.
  • Föreläsning om sociala företag.
  • Guidad tur på Christiania.
  • Spännande kulturarrangemang på lördagskvällen

Priset är 500 kr inklusive mat och boende under eventet. Du eller din organisation betalar för resan till och från Köpenhamn.

Använd formuläret nedan för att anmäla dig! Anmälan senast 14:e maj.

Sista anmälningsdag har varit

EU-domstolen: Finland får förbjuda distansförsäljning av alkohol

Enligt EU-domstolen står bestämmelsen om distansförsäljning av alkoholdrycker i 8 § i alkohollagen inte i strid med EU-rätten. Det betyder att distansförsäljningen av alkohol till Finland helt kan förbjudas. Domstolen gav sitt förhandsavgörande (C-198/14 Visnapuu) den 12 november på begäran av Helsingfors hovrätt. Läs mer här…

Gränslös nykterhet

Goda nyheter!

NGR har beviljats medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden för genomförande av projekt Gränslös nykterhet. Kortfattat kan man säga att projektet syftar till att utveckla den lokala verksamheten inom de nordiska nykterhetsorganisationerna. Det syftar naturligtvis också till att stärka banden och utveckla samverkan mellan NGRs medlemsorganisationer.

Konkret genomför vi fyra utbildningar under 2015/2016 inom fyra olika områden. Varje utbildning pågår under åtta veckor och är indelad i tre delar.

1. Kursen startar med att gruppen möts på ett antal interaktiva möten och uppgifter på internet under tre veckor.

2. Gruppen möts någonstans i Norden under fyra dagar för att utbyta erfarenheter, fördjupa sig i temat, inspirera varandra och planera för hur man kan implementera temat i konkret verksamhet på hemorten.

3.  Gruppen möts under fyra veckor för fortsatt erfarenhetsutbyte och planering av verksamheten på hemmaplan. Här planerar vi också för olika möjligheter att fortsätta samarbetet och utvecklingen av vårt gemensamma intresseområde.

Vad skall då kurserna handla om?
Det är inte helt bestämt men det skall vara intresseområden som kan omsättas i konkret lokal verksamhet och vara till glädje för en bredare publik. Ett sådant är dans…

Därför kommer den första kursen som genomförs under våren 2015 att handla just om Dansen som verksamhetsmetod i det lokala utvecklingsarbetet. Dans som idé!

Så, till första kursen söker vi nu 2-3 personer från varje nordiskt land som vill sätta av en del av sin tid till utveckla dansverksamheten inom nykterhetsrörelsen. Helst har du egen erfarenhet av att driva dansverksamhet och vill dela med dig av dina erfarenheter till andra. Det handlar mer om förmågan att organisera verksamhet än om att vara en danstalang. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra…

Mer information kommer men om vi redan nu väckt ditt intresse så kontaktar du Sören Eriksson soren.eriksson@wendelsberg.se eller +46733144924 för mer information.

…………………………………………………………………..

Andra teman som diskuteras är t ex…

  • Sång och musik med idé – hösten 2015
  • Framtidsverkstad
  • Ideologisk verkstad